Bij Groei & Bloei staat je kind centraal met de focus op het gezin. Het kind leert hoe hij het gedrag bewust kan veranderen door nieuwe vaardigheden aan te leren, met zijn talenten nieuwe voorwaarden te creëren en wensen te verwezenlijken. Elk nieuw idee van jouw kind is een stap tot zelfontplooiing.

Elk kind en gezin heeft toegang tot de brede waaier van emotionele, somatische en pedagogische zorg met respect en zonder enige vorm van discriminatie.

Uitgangspunt voor een goede hulpverlening is het samen opstellen van een individueel ondersteuningsplan rekening houdend met de noden van iedereen.

Vroege identificatie, preventie en interventie zijn de essentie voor een succesvolle begeleiding en ondersteuning. Deze zorg wordt geboden door gespecialiseerde therapeuten en coaches die gebruik maken van een innovatieve combinatie van therapieën op maat.

 • Groei & Bloei staat voor kwaliteitsvolle zorg
  We streven naar kwaliteit door te kijken naar de noden van zowel het individu als de context waarin het individu zich bevindt. Aandachtig aanwezig, aansluiting, acceptatie zonder oordeel en authenticiteit zijn de voorwaarden om echt contact te maken en een vertrouwensrelatie op te bouwen.
 • Groei & Bloei staat voor focus op kracht
  Samen gaan we op zoek naar uw kwaliteiten en talenten. Het uitgangspunt daarvan is dat u leert om deze krachten optimaal te benutten.
 • Groei & Bloei staat voor de systemische benadering
  Een mens is niet alleen, we maken deel uit van een bepaald systeem. In systemisch werken wordt gezocht naar de rol van het individu binnen het systeem, naar antwoorden op de vraag hoe de cliënt en de andere leden binnen het systeem onbewust een probleem in stand houden. Samen zoeken we naar ‘terugkerende’ gedrags- en / of interactiepatronen waardoor u zich bewust wordt van uw eigen rol in het geheel en gaan we op pad naar gedragsalternatieven of veranderingen in het systeem waarvan u deel uitmaakt.
 • Groei & Bloei staat voor versterken van het psychologisch kapitaal
  Persoonlijke kwaliteiten van mensen zijn een belangrijke bron voor het vertrouwen in eigen kunnen en voor het gevoel van kracht. In de psychologie is aangetoond dat het gebruiken van kernkwaliteiten belangrijk zijn voor groei die we gaan stimuleren.
 • Groei & Bloei staat voor het hier – en – nu
  Het hoeft niet alleen te gaan over situaties die geweest zijn of eraan komen. Juist een focus op de situatie die zich NU voordoet binnen de begeleiding kan veel opleveren.
 • Groei & Bloei staat voor krachtgerichte feedback
  Feedback is een belangrijk onderdeel tijdens de hulpverlening. Gedurende de begeleiding en ondersteuning helpen we de cliënt te ontdekken wat de effecten zijn van zijn doen en laten. Door tijdens het ontwikkelingsproces op regelmatige basis feedback te geven, komt men te weten of ze op de goede weg zijn.
 • Groei & Bloei staat voor toegankelijke zorg
  Kwaliteitszorg heeft pas betekenis als iedere burger er toegang toe heeft.