• Orthopedagogie is de studie die zich richt op het grootbrengen van kinderen met een handicap of ontwikkelingsstoornis
  • Pedagogiek is de wetenschap die zich onder andere richt op de invloed die opvoeding in zijn totaliteit heeft op de ontwikkeling van kinderen. Naast de opvoeding bestudeert de pedagogiek tevens de relatie tussen kind en zijn omgeving, zoals: school, familie, vriendjes en vriendinnetjes en media.
  • Kindercoaching een kindercoach gaat ervan uit dat alle antwoorden in het kind zelf aanwezig zijn, het kind zich hiervan bewust gemaakt moet worden ( rekening houdend met het ontwikkelingsniveau) om zelf antwoorden te ontdekken. Het zoeken naar de kwaliteiten en de mogelijkheden van het kind, vereist ervaring en deskundigheid van de coach.
  • Lifestyle coaching: als life coach ondersteun en begeleid ik mensen in hun persoonlijke ontwikkeling. Iedere persoon heeft een unieke verzameling van eigenschappen, ervaringen en wensen. Zich als mens ten volle ontplooien, betekent dat men inzicht moet verwerven in deze persoonlijke schat aan mogelijkheden. Op die manier wordt het mogelijk om te bepalen waar we naartoe willen in het leven en om prioriteiten en bijzaken te onderscheiden. Voor velen is dit echter een moeilijk proces. Teleurstellingen en tegenslagen kruisen hun pad en belemmeren deze persoonlijke zoektocht.
  • Loopbaanbegeleiding: het nadenken over wensen en waarden die van belang zijn voor je loopbaan. Je bewust worden wat je belangrijk vindt, wat je voldoening geeft en wat je nodig hebt om werkvreugde te voelen in je job.
  • Positieve psychologie